Välkommen till den nya standarden för fastighetsdata
Vi hjälper dig som jobbar professionellt med fastigheter att få en helhetsbild av fastigheten du är intresserad av.
Fastighetsloggen har fastigheten och dess marknad i fokus.
Med över 320 000 kommersiella fastigheter i Sverige och data utspritt över en mängd olika datakällor med låg transparens är det minst sagt komplext att skapa en tydlig bild om en fastighet och dess omgivning för att fatta relevanta och välunderbyggda beslut.
Vi skapar tydliga beslutsunderlag genom att samla in, validera och presentera information om fastigheten och sätter den i ett marknadsmässigt sammanhang. Genom att erbjuda stöd i dina beslut och affärsprocesser hjälper vi dig att bedriva din verksamhet mer effektivt.
Hitta & Utforska

Hitta fastigheter genom att söka på individuella beteckningar eller använd avancerat sök för att finna de fastigheter som passar dina kriterier. Sök fastigheter med hjälp av filter såsom fastighetsägare, normhyra, lokalhyra, boa/loa, hyresgäster, om fastigheten har fått investeringsstöd, ägandeform, etc. Du får en tydlig bild av fastigheten och den marknad den befinner sig i. Exempelvis:

houses icon
Fastighetsinformation
FDS-utdrag
Bygglov & Detaljplaner
Energideklaration
Lägenhetsegister
Risk & Miljö, m.m
desktop icon
Marknadsinformation
Normhyror
Snitthyror
Förväntade hyror
Vakansgrader, m.m
bag icon
Bolagsinformation
Koncernstrukter
Finansiella nyckeltal
Ägande, m.m
Customer profile user interface
Customer profile user interface
the rental map
Hyreskartan

Hyreskartan ger dig en unik inblick i hyror i området du är intresserad av, ned på fastighetsnivå.

Du väljer ett område som du är intresserad av och får hyresstatistik och marknadsinformation i realtid. Detta ger dig en skräddarsydd vy över hyresinformation i de områden som är mest relevanta för dig. Marknadsinformationen innefattar inte bara hyresintervall för området du är intresserad av utan även de största fastighetsägarna, snittstorlek på fastigheter och lägenheter, andel BrF:er, värdeår- och byggårsinformation, etc.

Du kan filtrera datan och visa hyresstatistik över de fastigheter du är intresserad av. Hitta fastigheter som har fått investeringsstöd i en viss kommun eller hitta kommunalt ägda kontorsfastigheter och få både hyresinformation på ditt urval samt identifiera de aktuella fastigheterna.

Vi presenterar hyror för individuella fastigheter och sätter den i jämförelse med likvärdiga fastigheter, eller med de fastigheter du själv väljer ut.

risk and environment
Risk & Miljö

Ökande ESG-krav och införande av EU-Taxanomin skapar stora utmaningar för fastighetsbranschen. Vikten av att vara medveten av risker och möjligheter är större än någonsin. På Fastighetsloggen är det ett viktigt fokusområde att tillgängliggöra data som möjliggör och effektiviserar detta arbete i branschen.

I Risk & Miljö visualiserar vi en fastighets exponering mot risker förknippade med klimat, miljö samt geologiska förutsättningar.

Vi hjälper dig att minimera risker vid förvärv och analysera dina befintliga fastigheter med riskbedömning och fördjupad information om:

Översvämningsrisk, skyfall och avrinningsområden
Geologiska förutsättningar
Markföroreningar
Fornlämningar & kulturminnen
Naturolyckor, mfl

Data från SGU, SGI, SMHI, Boverket, Länsstyrelser, Naturvårdsverket & MSB, mfl.

Hantera & Organisera

Skapa ett arbetsflöde för de fastigheter du är intresserad av för att ge översikt och effektivisera ditt dagliga arbete i en CRM-liknande miljö genom arbetets olika faser. Definiera de faser som passar dina behov genom affärsutvecklingen, drift samt utveckling av befintligt bestånd och vidare genom en eventuell transaktion.

Du får en tydlig överblick över fastigheter som du jobbar med.

Anpassat efter ditt eget arbetsflöde
Privat eller delat i organisationen
Lägg till kommentarer och dela med dina kollegor
Customer profile user interface

Några av våra kunder och partners

Revelop
WSP
Podium
Zelvio
Strand
Atrax
Varför väljer kunder Fastighetsloggen?

Tillförlitlig data

Inom fastighetsbranschen är beslut ofta stora och långsiktiga. Därför krävs tillförlitlig data som grund. Vi samlar in stora mängder data och statistik, analyserar den och kvalitetssäkrar den.

Transparens

Vi visar varifrån datan kommer, vilka och hur många datapunkter vi använder och hur vi gör beräkningar så att du både kan få en enkel översikt och även göra din egen analys med hjälp av underliggande data.

Tidsbesparing

Genom automatiserade processer och att sätta informationen i sitt relevanta sammanhang reducerar vi tiden du behöver lägga på att hitta och strukturera information inför dina beslut

Innovation

Vi tänker nytt och vi investerar i framtiden. Med erfarenhet inom fastighetsbranschen och andra branscher kombinerar vi djup förståelse av fastigheter med bästa tänkbara teknik för att skapa den nya standarden för fastighetsdata.
Redo för mer?Boka din demo idag