bobo - bygg värde med data
Vår vision
Hur kan det vara att du år 2020 kan se fullständig servicehistorik för din Volvo V70 från 1998, men inte ha inblick i historiken om din nuvarande fastighet?
Artboard
Bobolaget AB är verksamt inom property technologies ("PropTech”). Vi jobbar med att lösa problemet med slarv, dokumentation och spårbarhet inom byggbranschen, ett problem som bara i Sverige uppgår till 110 miljarder per år inom kommersiella och privata fastigheter. Frågan vi ställde oss: Hur kan det vara att du år 2020 kan se den fullständiga och betrodda servicehistoriken för din Volvo V70 från 1998, men inte ha inblick i historiken om din nuvarande och/ eller framtida fastighet?
Våra primära målgrupper är byggbolag, fastighetsförvaltare men även småhusägare där behovet är som störst att höja grundläggande kunskapen om dess tillgångar. Tjänsten används under nybyggnation, strukturellt underhåll och ägartransaktioner för att skapa en oföränderlig logg av fastigheten. Genom att kräva validerad slutdokumentation mot entreprenören, underentreprenörer, hantverkare och inspektioner kan ägaren skapa en transparent transaktionshistorik som används under förvaltning samt försäljning av individuella fastigheter och bestånd.