Fastighetsloggen för ByggbolagSlut med pärmar och USB stickor med statisk data.
Den digitala slutdokumentation skapar en överlämning som fortsätter leverera. Den delade miljön skapar transparens mellan dig och din kund och kan uppdateras av båda parter under garantitiden för att minimera problem i eftermarknadshantering.

Nyckelfunktioner för byggbolag

Intern sökmotor

Hitta vad du behöver när du behöver det!

Datainsamling

Med GoFetch spar du tid och de tråkiga samtalen att tjata in dokumentation.

Intuitivt och enkelt att komma igång

Intuitivt och enkelt att använda

Samlad data

Med all data och dokumentation på en och samma plats spar ni både tid och pengar.

Kontroll

Full översikt över vad som lämnats och när. Från tillträdet hela vägen genom garantitiden!

Versionshantering

Säkerställer att du hela tiden vet vilken version som är aktuell.
Digital slutdokumentation

Säker överlämning

Enkel överlämningen på tillträdesdagen där ni signerar er slutdokumentation och er beställare kvitterar den med hjälp av BankID

Skapa förutsättningar för beställaren!

Skapar de bästa förutsättningarna för beställarens framtida förvaltning. Allt fullt sökbart, överskådligt och enkelt.

Kontroll

Full översikt över vad som lämnats och när. Från tillträdet hela vägen genom garantitiden!

Eftermarknad

En bra eftermarknad är ett samspel mellan leverantör och kund, där tillgänglighet av rätt information, på rätt plats, vid rätt tillfälle, är avgörande för bägge parter.
Spårbarhet och transparens i alla led.
Med full kontroll över er dokumentation kan ni när som helst ta fram underlag och egenkontroller på vilken underleverantör som gjort vad, hur de har fyllt i sina egenkontroller och hålla dem ansvariga för det arbete som de har utfört.
Customer profile user interface
Tillgänglighet, tillgänglighet, tillgänglighet
Med all information samlad och sökbar finns den alltid tillgänglig för alla som behöver den. Enorma möjligheter öppnas upp och stora besparingar kan göras!
Inbox user interface
Redo för mer?Boka din demo idag