Hur vi hanterar data?
När det kommer till fastighetsinformation som långsiktiga, kritiska beslut ska baseras på är tillförlitlighet och kvalitet av yttersta vikt. Därför strävar vi alltid efter att arbeta med de mest pålitliga och erkända datakällorna. Vi är transparenta från var datan kommer ifrån och hur vi utför våra beräkningar, allt för att du ska känna dig trygg med informationen vi tillhandahåller.
Tillförlitliga Dataleverantörer

Vi samarbetar enbart med välkända dataleverantörer som kan garantera att den information du hittar i tjänsten är av högsta kvalitet. Vi jobbar idag med mer än 60 datakällor och nedan ser du ett axplock av dessa.

Fastighetsdata

All fastighetsdata hämtar vi direkt från Lantmäteriet, utan några mellanhänder. Det säkerställer att vi har den senaste och mest uppdaterade informationen tillgänglig.

Bolagsinformation

Proff (samma koncern som allabolag.se) i kombination med Bolagsverket och Skatteverket levererar all data om bolag, koncernstruktur och redovisade nyckeltal.

Klimat & geologi

Genom en kombination av inköpt data, öppen data och GIS data från myndigheter och kommuner kan vi sammanställa en komplett översikt om de risker och klimatutmaningar din portfölj är utsatt för.

trusted data provider logos
Transparens i beräkningar och analyser

Vi är öppna och transparenta när det gäller hur vi utför våra beräkningar och analyser. Du kan alltid lita på att vi är öppna om våra processer och metoder, så att du kan förstå grunden för de beslut du tar med hjälp av våra tjänster.

Validering och uppdatering av data

Vi validerar och bearbetar vår data noggrant för att säkerställa dess riktighet och användbarhet. Utöver det har vi utvecklat en process som uppdaterar majoriteten av all data månatligen. Dessa steg är avgörande för att du ska kunna fatta datadrivna beslut baserat på den information vi tillhandahåller.

Gröna servrar i Sverige hos Svenskägt bolag

Säkerhet och dataintegritet är något vi lägger mycket resurser och fokus på. Att säkerställa att all data förvaras och bearbetas i Sverige är kritiskt för alla aktörer idag, för myndigheter, kommuner liksom privata bolag . För att uppnå det jobbar vi tillsammans med leverantören Elastx AB för IT-drift av den miljö som vår tjänst lever i. Genom att hålla vår data inom landets gränser följer vi strikta dataskyddsregler och garanterar högsta säkerhetsnivå. Elastx är certifierade av Based in Sweden, en kvalitetsmärkning för svenska molnleverantörer som lagrar sin data i Sverige. För mer information se basedinsweden.se.

Elastx är även certifierat med Green Web Foundation, för organisationer som erbjuder servertjänster och som har bevisat att de uppfyller vissa hållbarhetskriterier (läs mer på thegreenwebfoundation.org).

based in Sweden logogreen web foundation logo
GDPR och PUL-efterlevnad

Fastighetsloggen uppfyller samtliga PUL (Personuppgiftslagen) och GDPR (General Data Protection Regulation) föreskrifter. Det innebär att vi skyddar dina personuppgifter och säkerställer att all data vi hanterar är i överensstämmelse med dessa regelverk. Mer information om vår policy runt dataintegritet hittar du på fastighetsloggen.se/privacy.

gdpr logo
Redo för mer?Boka din demo idag