Direkt värde.
Enkel prissättning.
Våra priser är utformade för att lätt komma igång med dina fastigheter och vara en kompanjon under fastighetens livscykel utan att påverka driftnetto.
Insight Light
Från 690kr / fastighet
Omedelbart tillgänglig
Fastighet & inskrivningssinformation
Bolagsinformation
Snitthyror och områdesanalys
Kartor med 3d-Fastighet
Kommundata & Rapporter
Säkert datarum (+2 000kr)
Obegränsad delning med dina intressenter
El- & fjärrvärmeförbrukning (med datarum)
Miljö- & lagstadgad compliance
Förberedelse för EU-Taxanomi & Net Zero
Integration med hyror & vakanser
Fastighetsspecifik integration
Inkluderar online- & telefonsupport
Asset Insight
Från 1 000kr / månad
Omedelbart tillgänglig
Fastighet & inskrivningssinformation
Bolagsinformation
Snitthyror och områdesanalys
Kartor med 3d-Fastighet
Kommundata & Rapporter
Säkert datarum (Inkluderat)
Obegränsad delning med dina intressenter
El- & fjärrvärmeförbrukning
Miljö- & lagstadgad compliance
Förberedelse för EU-Taxanomi & Net Zero
Integration med hyror & vakanser
Fastighetsspecifik integration
Inkluderar online- & telefonsupport
Enterprise
Ring oss så löser vi det
Omedelbart tillgänglig
Fastighet & inskrivningssinformation
Bolagsinformation
Snitthyror och områdesanalys
Kartor med 3d-Fastighet
Kommundata & Rapporter
Säkert datarum (Inkluderat)
Obegränsad delning med dina intressenter
El- & fjärrvärmeförbrukning
Miljö- & lagstadgad compliance
Förberedelse för EU-Taxanomi & Net Zero
Integration med hyror & vakanser
Fastighetsspecifik integration
Inkluderar online- & telefonsupport
Redo för mer?Boka din demo idag