Fastighetsloggen för transaktionsrådgivareSnabbt, enkelt och alltid tillgängligt.
Ett professionellt verktyg för dig att samla in, bevara och överlämna en eller flera fastigheter. Från första stund är datarummet fullt med information och genom vår BankID signering kan du öka tilliten och skapa juridisk och teknisk spårbarhet.

Nyckelfunktioner för transaktionsrådgivare

Automatisering

Vi automatiserar datainsamling och ger dig omedelbar tillgång till fastighetens tillgängliga data och dokumentation.

Obegränsade användare

Dela ut access och ha full kontroll och översikt över data-rummets aktivitet. Vem är inne och när.

Hög säkerhet

Genomgående hög datasäkerhet. Använd BankID och säkerställ spårbarhet och transparens i all dokumentation i datarummet.

Effektivare med hjälp av artificial intelligence (AI)

All din dokumentation klassificeras, indexeras och görs 100% sökbar, från handskrivna protokoll till ritningar och bilder blir nu sökbart!

Validerade datakällor

Vi använder bara validerade och betrodda datakällor, vilket säkerställer att du kan lita på den data och dokumentation som finns.

Lämna över allt digitalt till köparen

Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för dina köpares framtida ägande och förvaltning genom att överlämna den digitala fastigheten genom Fastighetsloggen.
Varför väljer transaktionsrådgivare fastighetsloggen?
Tid är pengar! Med Fastighetsloggens automatiserade insamling och hantering kan du fokusera på affären och slippa den tidsödande processen att samla in fastighetens data. Det enda datarummet som redan är fullt av data och dokumentation!
Customer profile user interface
fastighetsdokument som skapas är ostrukturerad och därmed inte sökbara
9 av 10
fastighetsdokumentation som aldrig kommer till användning
9 av 10
tid som läggs på att söka efter dokumentation inom fastighetsbranschen
9 av 10
Automatiska processer och AI förenklar din hantering av dokument och data!
Vår datafabrik läser in all din dokumentation och data - tolkar, analyserar och presenterar det i vårt gränssnitt. Oavsett om det är bilder, handskrivna dokument eller inscannade ritningar så tolkas dessa och gör samtliga dokument sökbara.
Inbox user interface
Datadrivet beslutsfattande - Informerade beslut baserade på fastighetens data

Generera, analysera och dela

Med realtids data kan du lättare analysera och göra informerade beslut. Du kan även enkelt dela och följa vem som har läst rapporten och när.

Effektiv förvaltning

Bra insyn i fastighetens data skapar de bästa förutsättningarna för framtida förvaltning.

Riskreducering

Undvik kostsamma överraskningar och reducera risker vid fastighetstransaktioner.

Digital överlämning

Med all data samlad sätter ni snabbt och kostnadseffektivt ihop det tekniska datarummet.
Redo för mer?Boka din demo idag