bobo - bygg värde med data
Förvaltning
Optimera drift och förvaltning genom spårbarhet och över tid säkerställd fastighetsdokumentation.
Artboard
Kommer våren 2021 till en fastighet nära dig.